فانوس نیوز

گرما و خشکسالی علت آتش سوزی مراتع

از ابتدای تابستان تاکنون بیش از 32 فقره آتش سوزی در مراتع و باغ های خوانسار رخ داده است .

ادامه ...