فانوس نیوز

مهار آتش سوزی یک دستگاه خودروی تریلی

مسئول سارمان آتش نشانی شهرداری بندر امام خمینی(ره) عنوان کرد: آتش سوزی براثراتصالی ترانس برق با بدنه یک دستگاه خودروی تریلی کمپرسوردار، پیش آمد که با حضور به موقع آتش نشانان، مهار شد.

ادامه ...