خبرگزاری میزان

نصب قانون جدید برای متخلفان دوچرخه سوار

نصب قانونی جدید که با دوچرخه سواران متخلف همانند رانندگانی که قانون را زیر پا می‌گذارند بر خورد می‌کند.

ادامه ...