انصاف نیوز

«آمریکا و اسرائیل سازمان اطلاعاتی درون ایران ایجاد کرده‌اند»

یک فرمانده سابق سپاه می‌گوید: آمریکا و اسرائیل، سازمان اطلاعاتی درون ایران ایجاد کرده اند، یعنی جدای از شبکه اطلاعاتی منافقین و سلطنت طلبان که به آنها گزارش می دهند، شبکه اطلاعاتی جداگانه ای نیز سازماندهی کرده اند و به صورت مستقیم اطلاعات کسب می کنند. البته اسرائیلی ها، هم شبکه...

ادامه ...