فانوس نیوز

سیل در هند ۳۷ قربانی گرفت/ ۴۰ هزار نفر تخلیه شدند

بر اثر بارش باران های سیل آسا در هند، ۳۷ نفر کشته شدند و ۴۰ هزار نفر نیز از مکان های سکونت خود تخلیه شدند.

ادامه ...