شفقنا

مفاد متن کامل رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟

شفقنا – متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که یک شنبه به امضای کشورهای حاشیه این دریا رسید و در روزنامه های رسمی نیز منتشر شد، به شرح زیر است: اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی دریای خزر-جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان-...

ادامه ...