خبرگزاری میزان

روایتی از اولین و آخرین قهقهه احمد متوسلیان

حاج احمد تا این را شنید قهقهه‌ای زد که کسی تا آن روز از او ندیده بود و شاید اولین و آخرین قهقهه‌ای که از حاج احمد دیده شد همانجا بود.

ادامه ...