سخت افزار مگ

تماشا کنید: روند تکامل ماشین های BMW در طول 90 سال گذشته

ویدیویی که در ادامه مشاهده خواهید کرد نشان می دهد کمپانی BMW از نود سال پیش تا کنون چگونه تغییر کرده است.

ادامه ...