دیدارنیوز

ویدئو/ تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را بردند!

 یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند.

ادامه ...