فانوس نیوز

نوشیدنی که حکم یک داروخانه را دارد

بسیاری از مطالعات انجام شده روی چای سبز، بر کاتچین با حداکثر اشباع ای جی سی جی متمرکز بوده‌اند اما تحقیقات زیادی هم روی مجموعه کاتچین ها انجام شده‌اند.

ادامه ...