بهارنیوز

ملزم شدن خودرویی‌ها به پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی

گروه اقتصادی: با اینکه دولت از حدود ۲ماه پیش ثبت‌سفارش واردات خودرو را متوقف کرده، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برخی وارد‌کنندگان دریافت کردند هنوز محل مناقشه وزارت صنعت و شرکت‌های واردکننده خودرو است.

ادامه ...