بهارنیوز

اینستاگرام به روزرسانی شد

گروه فناوری: اینستاگرام به روز رسانی شد. این به روز رسانی به پیام های گروهی نظم و ترتیب بیشتری می دهد. اما بخش مهم این به روز رسانی به بخش نظرسنجی مرتبط است.

ادامه ...