بهارنیوز

راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست؟

اخیرا جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، بیانه‌ای برای نجات ایران منتشر کردند که حاوی لیست محدود و کلی از آسیب شناسی مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور و ارائه راهکارهای غیراختصاصی برای برون رفت از گرفتاری‌های موجود بود. سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق نیر طی نطقی در جمع نمایندگان ادوار...

ادامه ...