دیدارنیوز

برداشت غیرقانونی از تعدادی حساب‌های دولتی در مشهد

 کارمند متخلف یکی از بانک‌های مشهد که به برداشت غیرقانونی از تعدادی حساب دولتی اقدام کرده بود، بازداشت شد.

ادامه ...