انصاف نیوز

تصویر شفقنا و یک دنیا پرسش و غوغا

سایت روزنامه‌ی «قانون» نوشت: «هر رسانه ماموریتی دارد و هدفی برای خود متصور است. برخی رسانه ها برای لحظه هایی خاص ساخته شده اند. یعنی در حالی که کار عادی خود را انجام می دهند ناگهان مثل یک نورافکن بر نقطه ی تاریکی می تابند یا مثل شهاب در دل آسمان خود را به همه نشان می دهند تا پیام خاصی...

ادامه ...