فانوس نیوز

اتفاق عجیب در وزارتخانه پرسرعت ارتباطات؛ ابلاغ صورتجلسه با امضای رییس‌جمهور پس از 1 سال! +سند

این صورتجلسه یک ابهام بزرگ دارد و آنهم تاریخ ثبت شده برای آن است که بر این اساس، زمان درج شده در صورتجلسه مذکور 27 فروردین ماه امسال است و این مصوبه، با امضای وزیر ارتباطات سابق به دستگاهها ابلاغ شده است.

ادامه ...