فانوس نیوز

فیلم | لحظه وحشتناک ریزش کوه و دردسر رانندگان

لحظه ریزش کوه و بسته شدن جاده را ببینید.

ادامه ...