ایران آرت

واکنش اسکار به اعتراض‌ها علیه یک تصمیم جنجالی

عضو آکادمی علوم و هنرهای سینمایی گفت: فلسفه جایزه اسکار فیلم عامه پسند را بعدا می‌فهمید!

ادامه ...