سخت افزار مگ

به زودی تبلت ها مشمول طرح رجیستری خواهند شد

طرح رجیستری گوشی های موبایل در کشور شاید موفقیت آمیزترین طرح اجرا شده در راستای مبارزه با قاچاق گوشی نباشد. اما مسئولین اجرایی از پیشرفت آن رضایت داشته و به همین دلیل قصد دارند حوزه اجرایی آن را گسترش دهند. پس از تلفن های هوشمند، ظاهرا این بار نوبت تبلت هاست تا مشمول طرح رجیستری...

ادامه ...