ایران آرت

ببینید: مهناز افشار با استایل تاجیکی

مهناز افشار با ظاهر و لهجه متفاوت تاجیکی نقش‌آفرینی کرد.

ادامه ...