بهارنیوز

همسرکشی فجیع در شرق پایتخت

گروه حوادث: حوالی غروب روز گذشته بود که ماموران انتظامی در محدوده تهران نو از وقوع یک همسرکشی در خیابان صفا باخبر شدند و سریعا به محل اعلامی اعزام شدند.

ادامه ...