پارس فوتبال

عکس ؛ علیرضا فغانی پرسپولیسی شد

علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال ایران به عنوان استاد مرکز علمی کاربردی پرسپولیس انتخاب شد. برای اولین بار رشته کارشناسی داوری فوتبال با حضور استاد علیرضا فغانی در مرکز علمی کاربردی پرسپولیس دانشجو می پذیرد. فغانی داور بین‌المللی فوتبال ایران است که به عنوان استاد مرکز علمی...

ادامه ...