خبر آنلاین

سرلک: بهائیت برای انحراف در عزاداری‌ها از اسب تروا استفاده می‌کند

اسب تروا هدیه ای به ظاهر قشنگ از جانب دشمن بود، حال آنکه سربازان دشمن داخلش پنهان شده بودند، وقتی اسب وارد قلعه شد، دشمنان از غفلت ساکنان قلعه سوءاستفاده و همه را نابود کردند؛ این استراتژی بهائیت است.

ادامه ...