فانوس نیوز

آتش سوزی در کارگاه گیتارسازی 15:09 :: 1397/6/25 آتش سوزی در کارگاه گیتارسازی

یک کارگاه گیتارسازی و صنایع دستی در شهر آباده آتش گرفت که بیش از 75 درصد خسارت دید.

ادامه ...