ایران آرت

نویسنده‌ای که دنیای کودکان را دگرگون کرد

مجله تایم به رولد دال لقب محبوب‌ترین نویسنده کودکان در همه اعصار را بخشید.

ادامه ...