ایران آرت

انتقاد از مداحی‌های گوش‌خراش و حضور شومن‌ها در صداوسیما

مدیرعامل خانه موسیقی گفت رسانه ملی جای موسیقی با اصالت را با مداحی‌های بی کیفیت و گوش‌خراش پر کرده است.

ادامه ...