آرمان شرق

پیش‌بینی قیمت دلار غیرممکن است/بخشی از قیمت دلار از هزینه‌هایی است که دولت به بازار تحمیل کرده است/اگر بازار درست کار کند بهتر از هر جای دیگری تصمیم می‌گیرد/دولت در اقتصاد تعیین نتیجه بازی کند

آرمان شرق-شایان مظاهری:مدت هاست بازار آزاد کار خود را می کند و همچنان قیمت دلار نه تنها کاهشی نداشته بلکه بر کانال ۱۴ هزار تومان استوار ایستاه و گه گاه ۵۰۰ تومان بالا  پایین می شود . به نظر می رسد، دایره نوسانات دلار شنونده بار روانی مثبت هیچ طرح و سیاست دولت نیست.البته که آنچنان...

ادامه ...