خبرگزاری فارس

میلاد محمدی در ترکیب ثابت احمد گروژنی مقابل اسپارتاک مسکو

ترکیب احمد گروژنی برای دیدار مقابل اسپارتاک مسکو اعلام شد و براین اساس میلاد محمدی در ترکیب ثابت تیمش حضور دارد.

ادامه ...