شفقنا

اقدامات لازم برای اعزام سفرای جدید به چین و هند انجام شده است

شفقنا- سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، تاکید کرد: برخی تصور می‌کنند که نبود سفیر در کوتاه‌ مدت در یک سفارتخانه به معنای تعطیلی کامل آن سفارتخانه است در حالی که یک سفارتخانه از کارشناسان و متخصصانی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … تشکیل شده است و همه آنها مشغول...

ادامه ...