دیدارنیوز

متن اصلاحیه قانون احزاب به «خانه احزاب ایران» ارسال شد

رئیس کمیته حقوقی خانه احزاب، از ارسال متن نهایی «اصلاحیه قانون احزاب» به خانه احزاب خبر داد.

ادامه ...