دیدارنیوز

زشت‌گویی کسی که روزی شاخص حق و باطل قلمداد شد!

در سیاست ماکیاولی هدف، وسیله را توجیه می‌کند امری که با آموزه‌های دین اسلام در تعارض است؛ اما در این میان جماعتی از سیاسیون با وجود آنکه دم از اسلام و دیانت می‌زنند که انتظاری نیز جز آن نیست؛ در مقام عمل به‌جای تمسک به دستورات دینی از مشی ماکیاولی پیروی می‌کنند.

ادامه ...