فانوس نیوز

چند حرکت ساده یوگا برای رفع یبوست

خیلی ها تقریبا هفت ای چندبار با مشکل گوارشی مثل نفخ یا یبوست دست و پنجه نرم می کنند.

ادامه ...