بهارنیوز

از نظر تندروها، میزان «حال کردن فعلی» افراد است نه «حال فعلی» آنان

سئوالی که قبلا وجود داشت و امروز هم همچنان قابل طرح است این است: چرا براساس همین قاعده عقلی که می گویید میزان حال فعلی افراد است با ناصرملک مطیعی و سایرین برخورد نمی کنید؟ ناصر ملک مطیعی را به خاطر آنچه 40 سال پیش کرده بود نمی بخشیدند اما امروز حرف از «میزان حال فعلی» بودن افراد می...

ادامه ...