آرمان شرق

مرد عجیب سازمان هوانوردی آمریکا/ تصویر

آرمان شرق: ناسا مردی را استخدام کرده است که کارش بوییدن تمام چیزهایی است که قرار است به فضا فرستاده شود. اگر او از بویشان خوشش نیاید آنها به فضا نمیروند منبع: پندار آنلاین نوشته مرد عجیب سازمان هوانوردی آمریکا/ تصویر اولین بار در پایگاه خبری آرمان شرق. پدیدار شد.

ادامه ...