سخت افزار مگ

وضعیت گجت های هوشمند در سال 2022

با گسترش تکنولوژی و رایج شدن آن در بین مردم، احتمال داده شده است که تا سال 2022 ساعت های هوشمند دو برابر خواهند شد. ساعت های هوشمند این روزها از گجت های محبوب کاربران است در نتیجه تا سال 2020 تعداد ساعت های هوشمند به 94 میلیون خواهد رسید و تعداد ساعت های هوشمند تولید شده در آن سال 190 میلیون...

ادامه ...