بهارنیوز

وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری

گروه اقتصادی: کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن در نیمه دوم امسال تداوم خواهد یافت اما شیب افزایش قیمت ها نسبت به نیمه نخست سال جاری آرام تر خواهد بود.

ادامه ...