بهارنیوز

چقدر اسکناس و سکه داریم؟

گروه اقتصادی: در حال حاضر حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه رایج بین مردم و شبکه بانکی در حال گردش است.

ادامه ...