فانوس نیوز

اگر این ویژگی ها را دارید هوش هیجانی شما بالاست

هوش هیجانی یا همان EQ در افراد را می توان با یک سری تست های ساده شخصیتی تخمین زد که با توجه به آن در این گزارش شما به راحتی می توانید از داشتن این ویژگی در خود مطلع شوید.

ادامه ...