بهارنیوز

چشم بصیرت تندروها!

احتمالا اگر این ماجرا برای جریان مقابل این جماعت رخ داده بود همچون عاشورای۸۸ از صدر تا ذیل جریان اصلاحات را به توهین به امام حسین (ع) متهم می‌کردند و حکم به بی دینی هر آن کسی که رنگی از اصلاحات داشته باشد می دادند اما امروز ترجیح می دهند حتی درباره اتفاقی که رخ داده صحبت هم نکنند.

ادامه ...