انصاف نیوز

«فرشگرد» چگونه شکل گرفت؟

کاربر توییتر با نام «ارتش تک‌نفره» درباره‌ی تشکلی به نام «فرشگرد» نوشت: «خیلی زودتر از این ها بنا داشتیم ماهیت واقعی گروه موسوم به دانش آموختگان لیبرال را به تصویر بکشیم ولی بر اساس ملاحظاتی که برچسب تفرقه افکنی متوجه ما نشود چشم پوشی کردیم … تا امروز که با خبر شدیم تشکلی با...

ادامه ...