سخت افزار مگ

طرح افشا شده کارکنان گوگل برای مقابله با فرمان مهاجرتی ترامپ

کمی بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا، Donald Trump، فرمانی را درمورد دگرگونی شدید سیاست‌های مهاجرتی این کشور صادر کرد، نگرانی‌های چندین کمپانی بزرگ تکنولوژی در مورد تأثیر این قانون بر روی کارکنان مهاجر آن‌ها افزایش یافت. از همین رو مدیر عامل گوگل، Sundar Pichai، تمام کارکنان گوگل را که امکان...

ادامه ...