بهارنیوز

تعیین تعرفه اینترنت برعهده کیست؟

گروه فناوری: تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط اعضای کمیسیونی به نام تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و تصویب می‌شوند.

ادامه ...