دیدارنیوز

نرخ تورم ایران به ۲۹۳ درصد رسیده است

استیو هانکه - اقتصاددان جنجالی آمریکایی - مدعی شد نرخ تورم واقعی سالانه ایران به ۲۹۳ درصد رسیده است.

ادامه ...