آرمان شرق

چهره جالب نماینده ایران در زمان سخنرانی ترامپ/تصویر

آرمان شرق: نماینده هیئت ایرانی در سازمان ملل در هنگام سخنرانی ترامپ این واکنش جالب را از خود به نمایش گذاشت. نوشته چهره جالب نماینده ایران در زمان سخنرانی ترامپ/تصویر اولین بار در پایگاه خبری آرمان شرق. پدیدار شد.

ادامه ...