دیدارنیوز

اینجا کارت قرمز صادر می‌شود (گزارش از گشتی چند ساعته در بیمارستان روانپزشکی ایران)

از قزوین آمده. جوان لاغراندام و میانه قدی است. تکیه زده به دیوار درمانگاه اعصاب و روان. نگاهش را به زمین دوخته و بی‌تفاوت به سر و صدا‌های اطراف نوک پای راستش را همچون میخ به زمین می‌کوبد بدون هیچ توقفی. معلوم نیست توی سرش چه می‌گذرد.

ادامه ...