دیدارنیوز

اعدام آن هم در ملاءعام، تنها راه چاره؟!

خبر این بود فردی به جرم تجاوز به عنف به چوبه دار آویخته شد. رسانه‌های غربی و مخالفان حکم اعدام به نام حقوق بشر فریادشان به آسمان بلند شد. سوال این است آیا نمی‌توان تدبیری اندیشید که اولا میزان اعدام‌ها کاهش یابد و ثانیا وجود چه مصلحتی منجر به اعدام در ملاء‌عام می‌شود؟

ادامه ...