خبر آنلاین

منتظر رونق ادامه‌دار بازار مسکن تا نیمه سال ۹۸ باشید

کارشناس حوزه بازار مسکن درباره برخی اظهار نظرها مبنی تاثیر سی اف تی بر بازار مسکن و کاهش احتمالی قیمت ها گفت: چنین تحلیل هایی درست نیست و هیچ مبنای علمی برای تحقق این مطلب قابل تصور نیست.

ادامه ...