آرمان شرق

چین و چروک صورت نشانه چیست ؟

آرمان شرق:چین و چروک صورت همیشه ناشی از افزایش سن نیست وگاهی زنگ خطری برای پی بردن به بیماری هاست. پوکی استخوان خود را با چروک پوست نشان می دهد. به گزارش آرمان شرق به نقل از سایت الو دکتر ،پوست صورت رابطه نزدیکی با سلامتی بدن دارد. هر اتفاق ناخوشندی که درون بدن رخ بدهد از راه پوست...

ادامه ...