بهارنیوز

پس برای چه مسائلی، انقلاب شد؟

واقعیت آن است که آنچه در بهمن۵۷ رخ داد برآیندی از اعتراض به همه این مسائل بود؛ از اقتصاد تا سیاست، از نوع روابط خارجی تا اخلاق؛ مردم در آن روزها نسبت به تبعیض‌های اقتصادی اعتراض داشتند و فقر اکثریت و غنای اقلیت را حاصل عملکرد حاکمان وقت می‌دانستند، از بگیر و ببندهای سیاسی خسته...

ادامه ...