فانوس نیوز

مصدومان آتش سوزی یک واحد مسکونی در قزوین به ۱۸ نفر رسید

معاون عملیات سازمان آتش نشانی قزوین گفت: در حریق واحد مسکونی در قزوین ۹ خودرو در آتش سوخت و ۱۸ نفر نیز دچار مصدومیت ناشی از دودگرفتگی شدند.

ادامه ...